Tips for oppsett av Multirotorhode

Annet: Byggetips  Radiooppsett turbin  English multisetup

Husk: Oppsettet er likt uansett hvor mange blader du ønsker. Det er det FØRSTE bladet som er "Malen" for alt sammen.

Håper dette kan være en hjelpeguide for noen.

Litt bakgrunnstoff:

Det er en masse ting man må passe på og gjøre rett. Uansett hvor mange blad man skal sette opp er fremgangsmåten lik. Gjør man ikke dette riktig så kan det gå riktig galt og ødelegge hele modellen, ja det skjer rett og slett en eksplosjon. Selv om man gjør alt helt riktig kan man få (i verste fall) det vi kaller resonans med gjerne fatalt resultat. Unngå oppstart på veldig harde flater som asfalt og is spesielt. Se denne linken så vet du litt hva dette dreier seg om og ja ta sikkerheten på alvor og ikke stå for nær modellen når du tester. http://www.youtube.com/watch?v=0GEj69NANc8

Noe lesestoff / linker videre her for å se hva som skrives:

http://www.starwoodmodels.com/products/of/multihelp.php

http://www.eastcoastvario.com/heads.htm

http://helitronix.com/docs/Helitronix_Mixer.doc  

Les spesielt nøye ”Rotor Head Phasing” pass på at swashplata går slik den skal

Se ellers skalaforums http://www.runryder.com/helicopter/f43p1/  og https://www.scalerchelis.com/phpBB2/portal.php

Det er ikke vanskelig å gjøre dette men man må følge grunnleggende regler.

Når det gjelder radioutstyr som gyroer og miksere så er mine to modeller Sea King 5 blad og Bell 412 4 blad kun satt opp med en Futaba 401 gyro med S/9254 servo på halen. Min NH-90 har også en 401 gyro men en Futaba S9452 på halen. Min erfaring er at man trenger ikke noe ekstra av gyroer eller miksere enn dette når oppsettet er ok. Mine modeller flyr veldig godt og omtrent som en modell med et flybar system så jeg kan ikke forstå at det kan være enda bedre med disse ekstra greiene. Det bare er en mulig ekstra feilkilde spør du meg.

Punkter på mine oppsett:

Hva trenger vi når vi snakker om Multirotor / blader osv:  Det er sammensatt av en hovedrotor, follower, swashplate og blader.

Follower:

   Dette er en OF follower eller timer som sitter over swashplata. Her avbildet for 10 og 12 mm rotoraksling

Swashplate:

   Her en OF Swashplate (120 graders CCPM).

Multirotorhode:

   Dette er et OF 4 blads rotorhode. Den har venstre rotasjon og det ser du vet at bladgriperlinken er foran selve bladgriperen. Ved høyrerotasjon er denne speilvendt. Trenger man å forandre rotasjonen er det bare å løsne en skrue og vri om så har men en annen rotasjon enkelt sagt.

Rotorblad:

Det er en fordel at bladene er relativt "tunge". De skal også monteres i en bestemt rekkefølge:

F.eks har man et 4 bladers oppsett så har vi 4 blad. Disse har forskjellig vekt og normalt så kommer de (iallefall OF's blad) to og to med samme vekt. På OF's hovedrotor står det gjerne også nummerert 1-4 på bladgriperne men det er jo ikke alltid man får slikt. Poenget er at blad 1 og 3 står mot hverandre. (som et vanlig toblada rotorsystem) og at blad 2 og 4 står mot hverandre. 1 og 3 har samme vekt, 2 og 4 har samme vekt.

Sette bladene veldig fast i bladgriperne: Vel, jeg gjør som man pleier å gjøre på toblad. Skru dem relativt godt fast i bladgriperne (alle så likt som mulig) Kjenn at det er god "motstand" når du vil bevege de. Dette er iallefall min erfaring.

Skulle man føle at ting ikke er helt ok (ved testing) kan man prøve å bytte om på bladplasseringen på rotorhodet, men husk alltid på å ha disse parvis 1 og 3, 2 og 4 samme vekt. Imidlertid har man gjort oppsettet grundig skulle dette ikke være nødvendig å gjøre.

NB: På 3 blad, 5 blad osv er bladsettene like tunge og følgelig så gjelder ikke det samme. Her setter man de på "etterhvert".

Rotasjon på hovedrotor:

Hvilken vei går rotorhodet. Venstre eller Høyre dreining (rotasjon) ?

Dette er veldig viktig å ha klarhet i.

Hvis man tenker seg klokka og tidspunktet beskrevet er dette ca verdiene:

Høyrerotasjon så skal ”Swashplata”, når man gir forover stikke på ”Elevator” gå forover ca kl 10 til 11 , og når man trekker stikka bakover skal ”Swashplata” gå bakover mot ca kl 16 til 17

Venstrerotasjon så skal ”Swashplata”, når man gir forover stikke på ”Elevator” gå forover ca kl 13 til 14  og når man trekker stikka bakover skal ”Swashplata” gå bakover mot ca kl 19 til 20.

Ok, da skal vi igang med oppsettet:

Vi sørger for at grunninnstillingen på swashplata er optimalt satt opp dvs at den beveger seg så likt fra bunn til topp som mulig på akslingen. Alle linker 90 grader. Prøv å unngå for mye Sub trim og trimmer generelt. (nullstill). Vær nøye med akkurat denne delen for den har effekt siden på oppførselen til helikopteret. Vi vil for all del unngå å få resonans, men dette MÅ vi være forberedt på kan skje uansett hvor nøye man har vært for ting kan skje og man vet det ikke før man "er der".

Sett ”Follower” linken fast på den ”ledige kula” på den innerste delen av ”Swashplata”. Ikke skru til skruen på akslingen riktig enda. Bare løslig, med litt motstand. Se også på vandringen på denne når du går fra bunn til topp på collectiven/gassen. Followeren skal være mest mulig i horisontal stilling når stikka er i midstilling. Dette vil du fort se at den ikke butter noe sted.

Setter på Hovedrotorhodet og skrur dette fast.

Nå kan du sette på kun et rotorblad (gjerne nr 1 for letthetens skyld) og legge dette langs ”Halebommen”. Dette er din ”MAL”. Vi skal nå sjekke hvor lang link vi må ha fra ”Swashplata” og opp til ”Bladgriperen”.

Ok, nå er det tid for å sette på radio og mottaker. Sett throttle stikka i midtstilling (0) (Når du holder på med selve oppsettet må du ikke røre stikka. Viktig ! (Da får du også trackinga riktig).

Sett på ”Pitchmåleren” og sett den fast på null (0). Lag så en ”prøvelink” fra ”Swashplata” og opp til ”Bladgriperen”. (Når du er fornøyd med prøvelinken så lager du opp de linkene du trenger 3, blad, 4 blad, 5 blad osv og at de er akkurat like lange.) Juster ”Followeren” (timinga/fasinga) mekanisk. Du har som sagt ett rotorblad langs ”Halebommen” og justerer ”Followeren” samtidig som du gir forover/bakover stikke på ”Elevator” så skal rotorbladet ikke ”bevege” seg. Du får som regel ikke rotorbladet til å bli helt stille (interaction) med kun å bevege ”Followeren” for da kommer linkene ned til ”Swashplata” til å ha en gal vinkel. Da blir tingen ikke vri for mye på ”Followeren” og sjekk hele tiden at linkene ikke får for gal vinkel. Vi vil ikke at de skal ”poppe” av når vi gir collective. Når du synes at du ikke bør vri mer på ”Followeren” og at du synes rotorbladet ikke beveger seg noe særlig tar du å skrur fast ”Followeren” på akslingen. Pass på vandringen på ”Swashplata” når du gir gass. Den må ikke ”butte” i noe. Prøv deg frem her.

Se nå hvordan denne ene linken fra ”Swashplata” til ”Bladgriperne” passer ut. Se også veldig nøye etter om de resterende linkene vil ha en god plassering fra swashplata og opp til bladgriperen. De bør ha visning så rett opp som mulig.

For å få ”flata ut” interaksjonen, eller bevegelsen på rotorbladet man har over "halebommen" når man gir forover / bakover stikke på ”Elevator” så lager man en miks i radio. Noen dyrere radioer gjør dette automatisk i egen meny.

Jeg har en JR 9X2 radio så jeg lager to mikser, en mellom ”Elevator til Aileron” og en miks mellom ”Aileron og Elevator”. Nå kan jeg få denne bevegelsen på rotorbladet til å bli TILNÆRMET null. Jeg får den ikke helt vekk men det er akseptabelt nok.

I radioen så er det en ”Swashmix” og denne står gjerne som ”default” (fabrikkinstilling) på rundt 60 % på Pitch, Aileron og Elevator. Vi skal ikke ha store vandringen/utslag på pitch, aileron og elevator.

Se fullt oppsettet her på Sea King og Bell 412 her (JR 9X2 Radio) - Unngå Expo !!! Kjør i Default settings !!!

http://www.tottoshobby.net/SeaKingprosjekt/radiosetupSK_OF.htm

http://www.tottoshobby.net/Bell412/radiosetupBell_OF.htm

Pitch settinga (kjører bare I normal mode jeg) lav – 3, + 5 (hover), høy + 10  Alle blad ~100 % i track. Throttle settinga linear

Bevegelsen på “Bladgriperne når man bruker “Elevator / Aileron” stikka skal ikke være mye, Opp ca 3 mm og ned ca 3 mm

Husk at du ikke må røre throttlestikka som skal stå i midtstilling under oppsettet  av alle rotorbladene. Da har du samtidig fått alle bladene tilnærmet i rett tracking. Vær nøyaktig og sjekk når du har på ”Pitchmåleren” at alle bladene har rett lav/hover/max verdier. Sikt på et fast sted på rotorhodet som ikke er i bevegelse. Selv ett halvt tørn på linken må justeres.

Som sagt nå har jeg kjørt mine to modeller uten noen form for miksere og ekstra gyroer og jeg har kommet til den konklusjon at dette ikke er en nødvendighet å ha. Jeg har kun en Futaba 401 gyro på halen og thats it...Vil du ha det vel det er jo sikkert ok men ikke en nødvendighet.

Skulle dere observere noe som "ikke stemmer" bes dere kontakte meg så vi kan få klarlagt tingene.

Lykke til !

Mvh

Totto

English with a 4 blade setup (ok for all setups)

The four blade should be paired together. 1 and 3 same weight and 2 and 4 same weight. (Opposite of each other)

With left hand rotation the swashplate shall tilt down to approx  13 to 14 o’clock position when using forward elevator stick and backwards to approx 19 to 20 o’clock. Important.

Before you make up anything make sure that your swasplate moves accurately / correctly up and down.

Add to the swashplate the “Follower / timer” connect to a ball and just fasten it loosely.

Put on the main rotorhead.

Fasten one blade on the nr 1 bladegrip and use this as your Master blade and put it along straight the “tailboom”

Put your throttle stick in mid position (zero degrees) midstick.

Make up a testlink with the blade at zero degrees (also the radio) to see roughly that it will fit.

Make sure that your testlink is as vertical as possible from the bladegrip to the swashplate as possible.

Then, when you move the elevator stick forward and backwards the Master blade should not move (interaction). It will most probably do as you have not moved the “Follower/timer” yet. Adjust the Follower now on the shaft and you will see that when you change the positons on the follower that the movements on the blade will decrease or increase as you move it.

Find the best possible position so that the link is as vertical as possible and the blade not move and fasten the “Follower”. Then you have now about the 45 degrees of phasing.

You can now also move the blade to 90 degrees and check the Aileron movements. The blade shall not move in this position either when using the Aileron stick.

Normally you don’t get all interactions away just mechanically. Then you must use 2 mixes in your radio (some radios have better possibilities).

Make a mix between the Aileron to Elevator and another mix to Elevator to Aileron.

Then you can do “the finetuneto zero movements” up and down when moving the Elevator stick up and down.

When you are satisfied with your setup then you will start to put on the rest of the blades.

Make up 3 links exactly the same length as you Master link.

The radio shall be in midstick position as before and DO NOT TOUCH IT when you now shall start setting up all the remaining links/blades. Then you will do the “tracking” correctly as well.

After you have done all recheck all blades with the radio in midstick and do a final check. Make a fixed spot on your rotorhead (no moving parts) to see if all the blades are correct at midstick. You might change a link just a half turn to get it right.

NB: The bladegrips movements when you using the Elevator / Aileron shall not be much. Up around 3 mm and down 3 mm as a start. You can ajust these setting when you start test hover your model to see the response. You might increase ail and elev movements but take 1 % at the time to see. (The changements are done in “Swash mix” or something like that in your radio.

I use normally – 3 to 5 low stick  + 5 hoover midstick and + 10 full stick.

The only gyro I use is a Futaba 401 with s9254 dig servo on my Bell 412. Works great.

 I hope this could be of some help for you to set it all up.

 Good luck !