Video og bilder av min Vario Se-3160 Alouette III c/s 1367   H-67